ประวัติบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

บันทึกเรื่องบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด
15 มกราคม 2562

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ คือบ่อน้ำผุดธรรมชาติซึมซับอยู่ตลอดเวลาไม่เหือดแห้งเสมอต้นเสมอปลาย อันเนื่องมาจากพลังอำนาจบุญบารมีขององค์ปู่พญาศรีสุทโธและความอุดมสมบูรณ์ จากคำบอกเล่า ของพ่ออุทัย ไพเราะ และผู้รู้ท่านอื่นๆ รวมถึงชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงคำชะโนด

ได้มีการเชื่อมต่อจาก ทางสายญาณบารมีจากนิมิตเป็นที่น่าอัศจรรย์ ซึ่งอยู่ที่เมืองชำโนดเป็นประตูขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาล และเมืองมนุษย์โลก ที่พระอินทร์ทรงประทานพรใช้องค์ปู่พญาศรีสุทโธ หลังจากที่ได้รับชัยชนะในการสร้างแม่น้ำแข่งขันกับองค์ปู่สุวรรณนาค และได้ทรงมอบเมืองพรหมประกายโลก ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของพรหม
ที่กลายร่างเป็นเทพบังบดให้องค์ปู่พญาศรีสุทโธครอบครอง พร้อมกับประทานพรให้

1) เป็นทางขึ้น-ลง เมืองบาดาลและมนุษย์โลก
2) ต้นชะโนด ไม้คู่บารมี ให้เกิดรวมอยู่ที่เกาะแห่งนี้
3) บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากเมืองสวรรค์

เหตุการณ์เรื่องเล่าชาวบ้านเมืองไพรที่อยู่ห่างจากคำชะโนดได้ไปตักน้ำจากบ่อน้ำของหมู่บ้านใช้กระถัง ที่ทำจากไม้ไผ่ กระถังได้ตกลงที่บ่อได้มาโผล่ที่บ่อน้ำคำชะโนด
ปี 2514 มีพิธีอันเชิญองค์ปู่พญาศรีสุทโธ ไปสถิตเป็นหลักเมืองอำเภอบ้านดุง โดยข้าราชการพ่อค้า และประชาชนเป็นหลักรวมใจรวมศรัทธาสร้างความสมานสามัคคีของพี่น้องชาวอำเภอบ้านดุงทุกภาคส่วน

ชาวบ้านร่วมกันนำต้นชะโนดที่ล้มแห้งทำพิธีตัดแล้วมาทำเรียงเป็นขอบบ่อช่วงเริ่มต้นขนาดความกว้างยาว 1.20 เมตร x 1.20 เมตร ชาวบ้านที่เข้าไปอธิษฐานขอพรจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็สัมฤทธิ์ผลดังที่เขาขอมีการบอกต่อกันเรื่อยมา
ปี 2519 มีพระคุณเจ้าปู่แก้วเป็นผู้นำร่วมกับพ่อสรวง ขันอาษา และพ่อแถว ร่วมกับคณะประมาณ 7 คน อยากรู้ว่าความลึกของบ่อน้ำจะลึกแค่ไหนอย่างไร ไปตัดเอาไม้ไผ่ประมาณ 5 ลำ พร้อมกับเชือกลงพิสูจน์ โดยการเอาหินถ่วงมัดติดกับลำไม้ไผ่ลำแรก มัดต่อกันหย่อนลงไปในบ่อน้ำพร้อมกับมีคนลงไปด้วย

คำบอกเล่าของผู้ที่ลงไปมือข้างหนึ่งจับลำไม้ไผ่ดำน้ำลงไปมือข้างหนึ่งลูบคลำด้านข้างเหมือนลูบแผ่นหิน มีช่วงหนึ่งมือลูบไปเหมือนถูกจูมฆ้องมีขนาดใหญ่มากจึงรีบขึ้นมา การพิสูจน์ก็ยังไม่รู้ว่าความลึกเท่าใด

ปี 2530 พิธีพลีกรรมอัญเชิญน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปในพระราชพิธีที่ส่วนกลาง จากนั้นมาเมื่อมีพิธี ที่สำคัญต่างๆก็จะมาอัญเชิญทำพิธีพลีกรรมเหมือนกับครั้งแรกทุกประการ จากเหตุการณ์ผีจ้างหนัง มีการปรับปรุงบ่อน้ำจากไม้ชะโนดเป็นคอนกรีต เป็นที่รอรับความเชื่อและความศรัทธาของที่น้องประชาชน ทุกคนที่เข้ามาจะขอน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นส่วนใหญ่ ปี 2549 มีการพัฒนาครั้งใหญ่จากงบประมาณของภาครัฐ ขยายบ่อน้ำตกแต่งบ่อสร้างองค์ปู่พญานาค พ่นน้ำมีบ่อรองรับที่ด้านบนเนื่องจากมีญาติธรรมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเป็นต้นมา

ความมหัศจรรย์ ของน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ อยู่ที่ผู้มีความเชื่อความศรัทธาต้องการอยากให้เกิดพลังด้านใดก็ให้อธิษฐานนำไปใช้ตามนั้น มีหลายกลุ่มที่รวมตัวกันมาทำพิธีขอน้ำไปใช้เป็นยารักษาโรคก็มี บางคนก็อธิฐานไปเพื่อกิจการค้าขายและการเดินทาง ผลที่เขาได้รับก็เป็นตามความต้องการ

ผู้ให้ข้อมูล : นายอุทัย ไพเราะ, นายประดิษฐ์ ขันอาษา, นายศักดิ์ดำรง โชติวรรณ, นายชวการ คำวันสา
ผู้บันทึก : นายชัยพฤกษ์ ค้อมคีรินทร์
ผู้พิมพ์  : น.ส.ณุตรา ทับทุ่งปัญญาไสย