จันทร์ หนองเตาเหล็ก

จันทร์ หนองเตาเหล็ก

นวดเพื่อสุขภาพ มีทั้งนวดผ่อนคลาย  คลายเส้น

ร้านอยู่บริเวณรอบหนองประจักษ์ โซนร้านนวดหนองประจักษ์

นวดแผนไทย Thai Massage 200 บาท/ ชั่วโมง

นวดฝ่าเท้า Foot Massage 200 บาท / ชั่วโมง

ถอนผมหงอก Hair Removal 200 / ชั่วโมง

โทร 081-1511451

นวดเพื่อสุขภาพ
โทร 081-1511451

Location

จันทร์ หนองเตาเหล็ก อยู่บริเวณรอบหนองประจักษ์ โซนร้านนวดหนองประจักษ์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

โทร 081-1511451