9 พิกัดกราบไหว้สักการะ พญานาค ทั่วอุดรธานี

พญานาค

9 พิกัดกราบไหว้สักการะ พญานาค ทั่วอุดรธานี

ความเชื่อเรื่อง พญานาค อยู่ในสังคมไทยมาอย่างช้านาน บ้างก็ว่า พญานาค มีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาล อย่างที่ทราบกันดีว่าสัตว์กึ่งเทพตนนี้ ผูกพันและข้องเกี่ยวกับศาสนามาเสมอ ดั่งเรื่องราวที่เด่นแจ้งในพุทธชาดก สะท้อนผ่านประเพณี ขนบธรรมเนียม ความเชื่อ ต่างๆ รวมไปถึงจิตรกรรมฝาผนังและงานศิลปะตามวัดต่างๆ ที่มักจะมีการปรากฏตัวของพญานาคอยู่ในเรื่องเล่าเหล่านั้น

อ่านบทความ ความเชื่อ แรงศรัทธา “พญานาค” ของคนไทย

คำชะโนด หรือ วัดศิริสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

คำชะโนด วัดศิริสุทโธ

คำชะโนด

คำชะโนด หรือ วัดศิริสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

คำชะโนด หรือ วัดศิริสุทโธ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเกาะที่มีชื่อว่า เกาะชะโนด ในทุ่งนาของตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีค่ะ

โดยสถานที่นี้มีความเชื่อตามตำนานพื้นบ้าน ว่าสถานที่แห่งนี้ เป็นประตูสู่เมืองบาดาล เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพญานาค ปกครองรักษาโดยพญานาคราชปู่ศรีสุทโธ พญานาคผู้ยิ่งใหญ่แห่งลุ่มแม่น้ำโขง และองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี หรือชื่อที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่า “จ้าวปู่ศรีสุทโธ” และ “จ้าวย่าศรีปทุมมา”

ภายในเกาะคำชะโนดมีศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณใจกลางของป่าคำชะโนด ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลและเมืองมนุษย์ จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างให้ความเคารพ ความเลื่อมใสศรัทธา และเดินทางมาสักการะกันไม่ขาดสาย

ความมหัศจรรย์ ของน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ อยู่ที่ผู้มีความเชื่อความศรัทธาต้องการอยากให้เกิดพลังด้านใดก็ให้อธิษฐานนำไปใช้ตามนั้น มีหลายกลุ่มที่รวมตัวกันมาทำพิธีขอน้ำไปใช้เป็นยารักษาโรคและอื่นๆ บางคนก็อธิฐานไปเพื่อกิจการค้าขายและการเดินทาง ผลที่เขาได้รับก็เป็นตามความต้องการ 

โดยผู้คนส่วนใหญ่มักเดินทางไปขอพรเรื่องความร่ำรวย ความอุดมสมบูรณ์ และขอโชคลาภ แอดมินเชื่อว่าเพื่อนๆควรมาสักครั้งเพื่อกราบไหว้บูชาและขอให้บุญบารมีท่านช่วยอำนวยพร โดยคำชะโนดเปิดให้เข้าไปสักการะได้ทุกวัน เวลา 06.00 – 18.00 น.

ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ

คำชะโนด ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ

ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ

ประวัติตำนานคำชะโนด เล่าขานกันมานานแล้วว่า แต่ก่อนหนองกระแส หรือหนองแส ซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปในเขตลาว เป็นเมืองที่พญานาคครองอยู่โดยแบ่งออกเป็น ส่วน

ส่วน เจ้าพ่อพญาศรีสุทโธนาค เป็นหัวหน้าครองอยู่ อีกส่วนหนึ่ง หัวหน้าผู้ครองอยู่ก็เป็นพญานาค เหมือนกัน มีชื่อว่า เจ้าพ่อพญาสุวรรณนาค มีบริวารอย่างละ 5000 เท่าๆกัน

พญานาคทั้ง 2 ฝ่ายต่างก็ปกครองบริวารของแต่ละฝ่ายอยู่ด้วยกันอย่างมีความผาสุก มีความรักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีอาหารแบ่งกันกิน มีความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน และเป็นเพื่อนกันมาตลอด และมีข้อตกลงกันอยู่ข้อหนึ่งว่า

ถ้าฝ่ายใดออกไปล่าหาเนื้อ หาอาหาร อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องไม่ออกไป เพราะเกรงว่าหากต่างฝ่ายต่างออกไปล่าอาหารทั้ง 2 ฝ่าย อาจจะเกิดการกระทบกระทั่งแย่งอาหารกัน อาจจะเกิดการทะเลาะวิวารรบรากันได้

อ่านประวัติตำนานคำชะโนด เพิ่มเติมได้บทความ

>> ประวัติ ตำนานคำชะโนด ที่กล่าวขานกันมาช้านาน คลิกที่นี่ <<

บันทึกเรื่องบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด คือบ่อน้ำผุดธรรมชาติซึมซับอยู่ตลอดเวลาไม่เหือดแห้งเสมอต้นเสมอปลาย อันเนื่องมาจากพลังอำนาจบุญบารมีขององค์ปู่พญาศรีสุทโธและความอุดมสมบูรณ์ จากคำบอกเล่า ของพ่ออุทัย ไพเราะ และผู้รู้ท่านอื่นๆ รวมถึงชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงคำชะโนด

ได้มีการเชื่อมต่อจาก ทางสายญาณบารมีจากนิมิตเป็นที่น่าอัศจรรย์ ซึ่งอยู่ที่เมืองชำโนดเป็นประตูขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาล และเมืองมนุษย์โลก ที่พระอินทร์ทรงประทานพรใช้องค์ปู่พญาศรีสุทโธ หลังจากที่ได้รับชัยชนะในการสร้างแม่น้ำแข่งขันกับองค์ปู่สุวรรณนาค และได้ทรงมอบเมืองพรหมประกายโลก ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของพรหม

ที่กลายร่างเป็นเทพบังบดให้องค์ปู่พญาศรีสุทโธครอบครอง พร้อมกับประทานพรให้

1) เป็นทางขึ้น-ลง เมืองบาดาลและมนุษย์โลก

2) ต้นชะโนด ไม้คู่บารมี ให้เกิดรวมอยู่ที่เกาะแห่งนี้

3) บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากเมืองสวรรค์

อ่านบันทึกเรื่องบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด เพิ่มเติมได้บทความ

>> ประวัติบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ คลิกที่นี่ <<

ที่อยู่ : วัดศิริสุทโธ ตำบล บ้านม่วง อำเภอ บ้านดุง อุดรธานี 41190

พิกัด : https://goo.gl/maps/MCKQDr3eg5BXxHCW8

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 06.00-18.00 น.

โทร : ศูนย์อำนวยการคำชะโนด 06 4973 8384, 06 5885 9065

เว็บไซต์ : https://khamchanod.com

วัดโพธิ์ศรีทุ่ง

วัดโพธิ์ศรีทุ่ง

วัดโพธิ์ศรีทุ่ง อำเภอทุ่งฝน อุดรธานี

วัดโพธิ์ศรีทุ่ง แต่ก่อนเป็นวัดร้างตั้งอยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้ว มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนาอยู่มาก เช่น เจดีย์, กู่, พระพุทธรูป, ต้นโพธิ์ใหญ่ 3 ต้น วัดโพธิ์ศรีทุ่งมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ (หลวงพ่อทองคำ) ที่ชาวอำเภอทุ่งฝนเคารพมาก

มื่อตั้งหมู่บ้านประมาณปี พ.ศ. 2373 คณะผู้นำหมู่บ้าน ได้กำหนดขอบเขตสถานที่ตั้งวัด ชาวบ้านจึงได้พร้อมใจกันสร้างพระปางทรงสี่เหลี่ยมยอดตัดขึ้นหนึ่งองค์ ไม่มีหลักฐานยืนยันการสร้างเพื่อสิ่งใด และไม่มีทางเข้าออก จะมีเป็นช่องกระจกกลมๆ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกอยู่ส่วนบุญขององค์และสถูป (ชาวบ้านเรียกว่า อูป ) ประดิษฐานหลวงพ่อทองคำและเป็นที่จำวัตรของ ญาคู หลักคำ แต่ยังไม่ได้ตั้งชื่อวัดไว้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา และประเพณีที่สืบทอดกันมา 

ในปีพ.ศ. 2400 ปรากฏหลักฐานการตั้งชื่อวัด เนื่องจากสถานที่ตั้งวัดมีต้นโพธิ์จำนวนสองต้นภายในวัด จึงได้ตั้งชื่อว่า “วัดโพธิ์ศรี” แต่เมื่อการตรวจสอบชื่อวัดเพื่อกำหนดขอบเขตวิสุงคามสีมา ปรากฏว่ามีชื่อพ้องกันวัดโพธิ์ศรีของบ้านเชียง และเดิมวัดโพธิ์ศรีบ้านเชียงจะเรียกกันว่าวัดใน เนื่องจากมีร่องวัด อีกวัดหนึ่งคือวัดนอก “วัดสระแก้ว” จึงให้วัดโพธิ์ศรีบ้านเชียงชื่อว่าวัดโพธิ์ศรีใน และวัดโพธิ์ศรีที่บ้านทุ่งฝนชื่อว่า วัดโพธิ์ศรีทุ่ง ตามชื่อของหมู่บ้าน

หลวงพ่อทองคำ

หลวงพ่อทองคำ วัดโพธิ์ศรีทุ่ง

หลวงพ่อทองคำ วัดโพธิ์ศรีทุ่ง อำเภอทุ่งฝน อุดรธานี

หลวงพ่อทองคำ เป็นพระประจำพื้นที่ ที่มีตำนานเล่าขานกันมาอย่างยาวนาน หลวงพ่อทองคำ ที่จริงมิได้สร้างด้วยทองคำ แต่ด้วยความเลื่อมใสของชาวบ้านจึงตั้งชื่อให้ว่า “หลวงพ่อทองคำ” 

เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยนวโลหะ สร้างในวันอังคาร แรม 10 ค่ำ ต้นปีฉลู ยุคสมัยเวียงจันทน์ศรีสัตนะ ซึ่งพระครูอริยานุวัตร อดีตเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้แปลไว้และเทียบ พ.ศ.ที่สร้างไว้ว่าสร้างเมื่อ พ.ศ. 1199

ปู่ราชคฤห์มหาราชา

ปู่ราชคฤห์มหาราชา วัดโพธิ์ศรีทุ่ง

ปู่ราชคฤห์มหาราชา วัดโพธิ์ศรีทุ่ง อำเภอทุ่งฝน อุดรธานี

พระครูปริยัติ โพธิพิทักษ์ เจ้าคณะอำเภอทุ่งฝน เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีทุ่ง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี เล่าถึงรูปปั้นพญานาคที่ผ่าเหล่าผ่ากอตัวนี้ว่า สร้างขึ้นตามความเชื่อของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านนี้ ชาวบ้านสมัยก่อนบอกว่าพญานาคแบบเก่าจะเป็นรูปทรงแบบมีเกล็ดเหมือนปลา ส่วนรูปปั้นพญานาคที่เห็นปัจจุบันคือพญานาคศิลปะแบบใหม่

ส่วนรูปปั้นพญานาคตัวที่เห็นนี้มีโยมผู้หญิงซึ่งเป็นจ้ำประจำบ้าน สร้างขึ้นโดยปั้นตามนิมิตความฝันของตัวเอง และปั้นเองโดยมีลูกหลานและช่างคอยเป็นลูกมือ ทั้งนี้ ศิลปะแบบนี้ชาวบ้านหลายคนก็เคยเห็นที่ภาคเหนือ

ที่อยู่ : วัดโพธิ์ศรีทุ่ง บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 8 ตำบล ทุ่งฝน อำเภอ ทุ่งฝน อุดรธานี

พิกัด : https://goo.gl/maps/vqi4yT1mKTKeEFj37

เปิดให้เข้าชม : 07:00 น. – 17:00 น.

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก ผู้จัดการออนไลน์ 

วัดป่าสว่างธรรม

วัดป่าสว่างธรรม

วัดป่าสว่างธรรม อำเภอพิบูลย์รักษ์ อุดรธานี

วัดป่าสว่างธรรม ตั้งอยู่ บ้านดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี  ห่างจากคำชะโนด 50 กิโลเมตร ซึ่งเป็นวัดที่เกิดจากความศรัทธาของนักร้องหมอลำชื่อดังอย่าง คุณศิริพร อำไพพงษ์ ได้สร้างพระประธาน และรูปปั้น “เศียรปู่พญานาคศรีสุทโธ” พญานาคราช และ “แม่ย่าศรีปทุมมา” นาคราชเทวี

โดยทางเข้าวัดจะมีรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่ พร้อมรูปปั้นของหลวงปู่ศรีสุทโธ พระพุทธรูปนาคปรค ซึ่งตั้งอยู่กลางหนองน้ำขนาดใหญ่รายล้อมด้วยพญานาคราชไปถึงท่าน้ำในวัด เรียกว่าเป็นทางลงวังบาดาล

เป็นที่ทราบกันดีว่า คุณศิริพร เชื่อและศรัทธาเรื่องพญานาคเป็นอย่างมาก ทั้งยังสัมผัสได้ถึงความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นระหว่างศิริพรกับ “ปู่ศรีสุทโธ” แห่งคำชะโนด มีหลายเหตุการณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องเงิน รวมไปถึงโชคลาภที่ถูกหวยอย่างต่อเนื่องมากกว่า 200 ครั้ง

ที่อยู่ : วัดป่าสว่างธรรม บ้านดอนกลอย ตำบล ดอนกลอย อำเภอ พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี

พิกัด : https://goo.gl/maps/NsgTC3BJKW6SDbXWA

เปิดให้เข้าชม : 08:00 น. – 17:00 น.

ขอบคุณรูปภาพจาก วัดป่าสว่างธรรม จังหวัดอุดรธานี 

วัดสระมณี

วัดสระมณี

วัดสระมณี อำเภอหนองหาน อุดรธานี 

วัดสระมณี ตั้งอยู่ที่บ้านผักตบ ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดที่ชาวบ้านจึงพร้อมกันขออนุญาตสร้างวัดขึ้นวัดหนึ่ง ซึ่งเป็นวัดทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจและปฏิบัติธรรม และวัดนี้มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ตลอด ส่วนพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกาก็เข้าวัดทำบุญให้ทานรักษาศีลมิได้ขาด ยึดถือพระไตรรัตน์เป็นที่ตั้งด้วยแรงศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง

สระน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดสระมณี

บ่อน้ำแก้วมณีโชติ เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ลือกันว่า มีพญานาคราช ปกปักรักษาอยู่ผู้คนที่เดินทางมากราบไหว้ ขอพรองค์หลวงพ่อฯ จะไม่ลืมนำน้ำศักดิ์สิทธิ์กับไปที่บ้าน ฝากลูกหลานปะพรมศีรษะ และล้างหน้าเพื่อความเป็นสิริมงคล หรือบางคนป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็หายจากอาการป่วยได้ตามคำร่ำลือฯ 

ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่า บริเวณสระน้ำที่ตั้งวัดนั้นเวลาวันดีคืนดีจะมีลูกแก้วมณีโชติลอยขึ้นมาจากริมขอบหนองน้ำนั้น มีสีสันสดใสสวยงามมาก ก่อนเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า วัดสระมณี ในพ.ศ. 2488

ที่อยู่ : วัดสระมณี บ้านผักตบ ตำบล ผักตบ อำเภอหนองหาน อุดรธานี 

พิกัด : https://goo.gl/maps/rKwYDoZAdo6MXX937

เปิดให้เข้าชม : 06:00 น. – 19:00 น.

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก วัดสระมณี จังหวัดอุดรธานี 

วัดภูตะเภาทอง

วัดภูตะเภาทอง

วัดภูตะเภาทอง อำเภอหนองวัวซอ อุดรธานี

วัดภูตะเภาทอง ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน บ้านหนองแวงสีชมพู ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ปัจจุบันมีพระครูเขมกาญจโนภาส (สุพรรณ) เป็นเจ้าอาวาสมีพระลูกวัด 6 รูป เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตนิกาย 

พื้นที่ส่วนมากเป็นลานหิน จะพบกับหินขนาดใหญ่มากกว่า 30 ลูก รูปร่างแปลกตา โดยทางวัดได้พัฒนาทางเดิน รวมถึงทางขึ้นหินแต่ละก้อน เชื่อมโยงกันด้วยบันได้ไม้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปร่วมชมความงามของผืนป่า และไม้ป่านานาพันธ์ที่เกิดบนภูเขาหินอย่างเหลือเชื่อ

มุจลินท์นาคราช

มุจลินท์นาคราช หรือ พญานาคราชสีทอง

มุจลินท์นาคราช วัดภูตะเภาทอง อำเภอหนองวัวซอ อุดรธานี

วัดแห่งนี้ยังมีจุดเด่นที่มีความศักดิ์สิทธิ์ คือ มุจลินท์นาคราช หรือ พญานาคราชสีทอง ซึ่งหลวงพ่อได้สร้างขึ้นตามนิมิต

รอยฝ่ามือแดง

รอยฝ่ามือแดง

รอยฝ่ามือแดง วัดภูตะเภาทอง อำเภอหนองวัวซอ อุดรธานี

รอยฝ่ามือแดง ที่ปรากฏให้เห็นตรงหินก้อนใหญ่ ตั้งชื่อหินนั้นว่าเรือสำเภา เพราะมีรูปร่างคล้ายเรือ สำหรับรอยฝ่ามือแดงนั้น โดยกรมศิลปากรตรวจสอบแล้ว มีผลยืนยันว่ามีอายุประมาณ 2,500 ปี โดยมีอายุใกล้เคียงกับผาแต้ม ที่จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่ : วัดภูตะเภาทอง ตำบล กุดหมากไฟ อำเภอ หนองวัวซอ อุดรธานี

พิกัด : https://goo.gl/maps/761aBZqkc1qrDLj4A

เปิดให้เข้าชม : 07:00 น. – 17:00 น.

ขอบคุณรูปภาพจาก วัดภูตะเภาทอง ท่องเที่ยวแดนธรรมะ

วัดมัชฌิมาวาส

วัดมัชฌิมาวาส หลวงพ่อนาค

วัดมัชฌิมาวาส หลวงพ่อนาค อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

วัดมัชฌิมาวาส ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น วัดคู่บ้านคู่เมืองอุดรธานี ชาวบ้านจัดให้มีการทำบุญสรงน้ำในเทศกาลสงกรานต์ และงานบุญบั้งไฟประจำทุกปี เป็นประเพณีสืบมา

วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้ง ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดเดิม หรือ วัดเก่า ภายในวัดมีวิหารเล็กๆ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหินสีขาวปางนาคปรก หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อนาค” เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อุดรธานี

ก่อนจะมาเป็นวัดมัชฌิมาวาสนั้นเป็นวัดร้างมาก่อน ชื่อว่าวัดโนนหมากแข้ง โดยมีหลักฐานที่ช่วยให้ระบุได้ว่าที่แห่งนี้เคยเป็นวัดร้างมีอยู่ 2 อย่าง คือ เจดีย์ศิลาแลงตั้งอยู่บนเนิน (ภาษาอีสานเรียก โนน) คร่อมตอของต้นหมากแข้ง และมีพระพุทธรูปหินขาวปางนาคปรกอยู่ภายในเจดีย์ ซึ่งคือหลวงปู่นาคในปัจจุบัน

ปัจจุบันพระพุทธรูปหินขาวปางนาคปรก ก็ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่หน้าพระอุโบสถให้ชาวอุดรฯ และจังหวัดใกล้เคียงได้สักการะบูชากันมาจนถึงทุกวันนี้ และกลายเป็นพระพุทธรูปที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์คู่วัดมัชฌิมาวาสตลอดมา

ในรัชกาลที่ 5 ราวพ.ศ. 2436-2437 พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม สมัยดำรงตำแหน่งเป็นข้าหลวงใหญ่ผู้สำเร็จราชการหัวเมืองลาวพวน ได้ทรงสร้าง วัดโนนหมากแข้ง (เคยเป็นวัดร้าง) แล้วมีภิกษุจำพรรษาอีกครั้ง แล้วอันเชิญ หลวงพ่อนาค ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดมัชฌิมาวาส เมื่อราว พ.ศ. 2436 พร้อมกับการสร้างเมืองอุดรธานีขึ้น

ต่อมาในพ.ศ. 2494 พระเทพวิสุทธาจารย์ เจ้าอาวาสได้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถใหม่ พร้อมกับบูรณะหลวงพ่อนาค โดยหุ้มพระพุทธรูปองค์เก่าไว้ภายในหลวงพ่อนาคเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก ทำจากหินขาวเป็นท่อนนำมาประกอบกันเป็นองค์พระประดิษฐาน อยู่หน้าพระอุโบสถ หลังจากบูรณะแล้ว ชาวอุดรที่เคารพศรัทธาสามารถนำทองคำเปลวปิดถวายได้เพื่อเป็นการสักการะบูชา

ที่อยู่ : วัดมัชฌิมาวาส ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 ประเทศไทย

พิกัด : https://goo.gl/maps/w3wRLTUDmfvSNjmd8

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 06:00 – 17:00 น.

วัดโพธิสมภรณ์

วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

วัดโพธิสมภรณ์ ตั้งอยู่ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความสำคัญของจังหวัดอุดรธานี เริ่มก่อสร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ช่วงปลายรัชกาลที่ 5 โดยมหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้ชักชวนราษฎรบ้านหมากแข้งมาช่วยกันสร้างวัด ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดใหม่”

ต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 11 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงประทานนามว่า “วัดโพธิสมภรณ์” ให้เป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรผู้สร้างวัดนี้ 

และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ วัดโพธิสมภรณ์ เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ภายในวัดยังมีสถานที่ น่าสนใจต่างๆ อาทิ เช่น พระบรมธาคุธรรมเจดีย์ พระเจดีย์พิพิธภัณธ์ ศาลามงคลธรรม ฯลฯ

5 ปูชนียวัตถุที่สำคัญภายในวัดโพธิสมภรณ์ ได้แก่ 

  • พระพุทธรัศมี พระประธานในพระอุโบสถของวัด เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย อายุประมาณ 600 ปี 
  • พระพุทธรูปศิลาแลงศิลปะสมัยลพบุรี ปางประทานพร อายุประมาณ 1,300 ปี ประดิษฐานอยู่ที่ซุ้มผนังพระอุโบสถด้านหลัง 
  • ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งได้หน่อมาจากรัฐบาลประเทศศรีลังกาที่มอบแก่รัฐบาลไทยเมื่อ พ.ศ. 2493 และนำมาปลูกไว้ด้านทิศเหนือของพระอุโบสถ 
  • รอยพระพุทธบาทจำลอง สร้างด้วยศิลาแลง มีอายุกว่า 200 ปี ประดิษฐานอยู่ในมณฑปด้านทิศเหนือพระอุโบสถ 
  • พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2548 เป็นเจดีย์พิพิธภัณฑ์ มี 3 ชั้น ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป พระไตรปิฎก คติธรรมคำสอน อัฐิธาตุพระอรหันตสาวก และรูปเหมือนพระบูรพาจารย์

ที่อยู่ : วัดโพธิสมภรณ์ ตำบล บ้านเลื่อม อำเภอ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

พิกัด : https://goo.gl/maps/qaxtSk7HxYWFm4vTA

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08:00 – 16:00 น.

โทร : วัดโพธิสมภรณ์ 0 4234 7146

วัดนาคาเทวี

วัดนาคาเทวี

วัดนาคาเทวี (ข้างตลาดผ้านาข่า) อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 

วัดนาคาเทวี เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลนาข่า ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาข่า สภาพเดิมวัดนาคาเทวีเป็นเนินเขาที่มีขนาดไม่สูงนัก ที่เรียกกันว่า ภูน้อย (คำว่า ภู ภาษอีสาน หมายถึง ภูเขา) เป็นป่าดงดิบ มีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่มากมาย เป็นที่น่าเกรงกลัวของชาวบ้าน จนไม่มีใครกล้าที่จะผ่านบริเวณนี้

สอบถามผู้สูงอายุในหมู่บ้าน บริเวณหน้าวัดนาคาเทวีจะมีต้นยางคู่ มีบ่อน้ำ และบริเวณด้านทิศเหนือจะมีแอ่งน้ำที่เรียกว่า บวกเงือก ซึ่งน้ำจะไม่แห้งตลอดปี (ปัจจุบันถมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) ถ้าวันใดฝนตกจะมีงูใหญ่มาเล่นน้ำเป็นประจำ ในช่วงวันพระวันโกน  และวันเข้าพรรษาจะได้ยินเสียงฆ้องดังกระหึ่ม มีดวงแก้วลอยออกมา มีควันพวยพุ่งออกมาจากรู และได้ยินเสียงดังกึกก้องเป็นประจำ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก 

ตามที่หลวงปู่หน่อย (เป็นผู้พบและเริ่มบูรณะวัด) ได้นิมิตว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่อาศัยของ พญานาคตัวเมีย ที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองผู้ที่ประพฤติปฏิบัติชอบ และเชื่อกันว่าเสียงร้องที่ดังออกจากรูเป็นเสียงร้องของ “พญานาคตัวเมีย” หลวงปู่หน่อยจึงได้ตั้งวัดขึ้น ณ แห่งนี้ โดยตั้งชื่อว่า “วัดนาคาทวี” และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “ บ้านนาคา ” ต่อมาชื่อหมู่บ้านเรียกผิดเพี้ยนไปเป็น “บ้านนาข่า” แต่วัดยังเป็นชื่อวัดนาคาเทวีเช่นเดิม

ที่อยู่ : วัดนาคาเทวี (ข้างตลาดผ้านาข่า) ตำบล บ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 

พิกัด : https://goo.gl/maps/b1zYiyJbSHSrMZuD9

ขอบคุณข้อมูลจาก เทศบาลตำบลนาข่า และรูปภาพจาก คุณ STATION HUT

วัดพระพุทธบาทบัวบก

วัดพระพุทธบาทบัวบก

วัดพระพุทธบาทบัวบก อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

วัดพระพุทธบาทบัวบก ที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทที่มีตำนานเล่าขานว่า ราวปี 2460 พระสงฆ์รูปหนึ่งได้เกิดนิมิตรอัศจรรย์เห็นพระบรมสารีริกธาตุสีขาวในอุโมงค์ ในพื้นที่วัดจึงชักชวนชาวบ้านรื้ออุโมงค์นั้นออก แล้วสร้างเจดีย์ครอบไว้แทนพระบรมสารีริกธาตุ มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันน่าอัศจรรย์ทั้งก้อนหินธรรมชาติ สรรสร้าง ประหนึ่งศิลปินนำมาจัดวางเป็นงานศิลปะ 

ถ้ำพญานาค

ถ้ำพญานาค ที่เชื่อว่าเป็นที่อยู่ของพญานาคมิลินทนาค ซึ่งมีลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่อยู่ใต้ชะง่อนหิน และเชื่อกันว่ารูถ้ำพญานาคนี้ สามารถทะลุออกไปสู่แม่น้ำโขงได้ พุทธศาสนิกชนชาวไทย ลาว สองฝั่งโขงต่างเดินทางมาสักการะด้วยความเลื่อมใสศรัทธาสืบมาจนกาลปัจจุบัน วัดพระพุทธบาทบัวบกยังเป็นสถานที่เงียบสงบเหมาะแก่การนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม หลบหนีความวุ่นวายจากสถานการณ์บ้านเมืองได้

รอยพระพุทธบาท

รอยพระพุทธบาท นี้แต่เดิมมีการสร้างมณฑปครอบไว้ ครั้น พ.ศ. 2465 พระอาจารย์ศรีทัตย์ สุวรรณมาโจ และภิกษุจำนวนหนึ่งจาก อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ได้บูรณะโดยรื้อมณฑปเก่าออกแล้วสร้างพระธาตุเจดีย์ใหม่ครอบรอยพระพุทธบาท และได้สร้างรอยพระพุทธบาทจำลองทับรอยพระพุทธบาทเดิมไว้ ส่วนองค์พระธาตุเจดีย์มีรูปแบบเป็นทรงบัวเหลี่ยมคล้ายพระธาตุพนมซึ่งเป็นที่นิยมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่ : วัดพระพุทธบาทบัวบก ตําบลเมืองพาน อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

พิกัด : https://goo.gl/maps/BpSxXxEe77AkqYmw5

เปิดให้เข้าชม : 05:00 น. – 19:00 น.

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *